сряда, 15 октомври 2008 г.

Среща с ръководството на ТУ-София

На 15 Октомври 2008 г. се проведе среща с ръководството на ТУ-София, представлявано от Ректора К. Веселинов и зам.-ректора по административна дейност Стоядинов. Умишлено не поставям научни и титли звания пред имената им, тъй като след 1989г. всички научни степени и звания са крайно съмнителни и незаконо-съобразни предвид изискванията са социалистически постижения, оценка на морални качества и липсата на атестационни оценки почти 20години.
Срещата бе във връзка с проблемите на кариерното развитие на нехабилитирания персонал. Присъстваха основно възрастни хора, чакащи хабилитация повече от 4-ри петилетки (ТУ все още живее в комунистическото си минало). Млади хора почти нямаше - те с право предполагаха, че Ректора ще изнесе поредния цирк и нищо няма да реши.
В залата цареше страх и скрита злоба към ръководството, но страха бе над всичко.
Веселинов започна веднага коментарите с липсата на пари, виновността на държавата, на ВАК и на кой ли не, но не и на ТУ-София.

Коментар: ТУ-София има огромна държавна субсидия от над 25млн. лв. (за миналата година), която непрекъснато расте, не по-малки са и собствените приходи (такси, наеми, далавери). При над 50 млн. лв. годишен бюджет и само 800 човека преподавателски състав е интересно как за основна дейност (преподавателска и научна) се отделят по 350-400лв. чиста заплата средно за преподавател. Интересно е защо ТУ-София има административен и помощен персонал двукратно надвишаващ преподавателския и работещ на 4-часов работен ден, интересно е и колическтво на автомобилния парк (24 коли, значително повече от СУ и УНСС).

Зададох някои неудобни въпроси, при задаването на които хората в залата се почустваха неудобно, че присъстват на такова събитие:

- защо докторантите не се третират като студенти, каквито са изискванията на ЕС и ЗВО, а се ползват за нископлатени "научни" работници. Последващия отговор бе, че Ректора не бил много съгласен, че докторантурата била студентство. Ако не е съгласен със закони и европейски директиви - нека си подаде оставка тогава;

- защо докторантите нямат учебен процес, а са на автопилот, въпреки че се водят трета степен на висшето образование? Нямат осигурени актуални учебни материали, лаборатории, работни места. Този въпрос не намери отговор. А истината е, че ТУ-София не може и няма ресурс да обучава докторанти. И единствената причина да го прави някак е, че зад академичната си автономия може да прави каквото си иска и да не дава отчет пред общественост и държава;

- зададох и въпрос за финансирането. Според наредбата за прием и обучение на докторанти, обучаващото звено поема разходите за финансиране на изследванията им и разработка на дисертацията, както и социално-битови разходи. Задължително и всяка година се прави план-сметка. Отговора на ректора бе абсурден и ще се коментира по-долу;

- споменах за липсата на орган за защита на интересите на докторантите и че такива няма в момента в общото събрание на ТУ-София, което поставя под съмнение и законосъобразността на избора за Ректор.

Ректора се постара да скалъпи някакви отговори и ето до какво се стигна:

Абсурд 1 - "Ние следваме стриктна финансова рамка, която е законоворегламентирана", но "С целевите средства за издръжка обучението на докторанти (4200лв. годишно), плащаме ток и вода";

Абсурд 2 - "Ние постоянно купуваме компютри и даваме стотици хиляди лева всяка година и не се оплаквайте, че ги няма. Аз не знам къде са - потърсете си ги из университета". Компютрите според ректора са с много сериозни параметри - "не по малко от 2МВ оперативна памет";

Абсурд 3 - "От мен не зависи нищо, за всичко отговарят факулетите - обръщайте се към тях";

Абсурд 4 - "Научните звена и факултетите не се интересуват от работата на докторантите. Даже в моя факултет се опитвам да повдигна въпроса, но никой не ме слуша".

Коментар няма да правя.
В цялата ни страна - от министър-председател до директор на детска градина има лукови глави начело.

1 коментар:

Борис Тодоров каза...

Моля Ви, подкрепете каузата:
Справедливост за Мирослав Ризински!

http://www.facebook.com/group.php?gid=58439042686&ref=share

Един българин в Македония се нуждае от нас!