вторник, 20 ноември 2007 г.

Незаконни избори за Ректор и в СУ "Св. Климент Охридски"

След като в ТУ-София бяха проведени избори за Ректор и Академичен съвет, на които не бе спазено изискването за 15% минимум студентско присъствие сред членовете на Общото събрание, СУ "Св. Климент Охридски" също проведе изборно събрание за ръководство със съмнително студентско участие.
Според Доклад на мандатната комисия на Общото събрание на СУ:
“Предвид на изложените по-горе факти Мандатната комисия на ОС на СУ смята изборите за студентски представители в Общото събрание на СУ за нелегитимни и не утвърждава мандатите на избраните студенти за членове на Общото събрание на Софийския университет”.
Тъй като студентските представители са над 15% от Общото събрание според ЗВО, заключението на Мандатната комисия поставя под съмнение законосъобразността на избраното ново ръководство.

Няма коментари: